Zorgverzekering

Nu ik bij jullie een tandongevallenverzekering krijg, moet ik dan ook nog een tandartsverzekering afsluiten?

Reguliere tandartskosten, bijvoorbeeld een periodieke controle of het vullen van een gaatje, vallen niet onder de tandongevallenverzekering. De tandongevallenverzekering biedt enkel dekking voor tandartskosten na een ongeval. Daarom adviseren wij u een losse tandartsverzekering afsluiten bij uw zorgverzekering.

Contact

Chat E-mail Vragen